Joost is ICT deskundige met veel ervaring in complexe processen in de automatisering. Mede daardoor heeft hij steeds meer belangstelling gekregen voor de dialoog als gereedschap voor onderling begrip. Met zijn bedrijf ‘Ideekweker’ steunt hij mensen met levensvatbare ideeën over duurzaamheid in hun branche, klik hier. Samen met webmaster Marcel Berkien is hij klankbord voor deze site.

De mogelijkheden van een ontmoeting

joostburgerOngeveer een jaar geleden ontmoette ik Ernst Kleisterlee. Ik realiseer me nu dat in deze ontmoeting mogelijkheden verborgen zaten die zich ontvouwd hebben.

Ik was de dagen voor de ontmoeting me intensief aan het verdiepen in het Shambhala boeddhisme. Ik was aan het lunchen op impacthub rotterdam, toen Ernst aanbelde en ik ‘toevallig’ opendeed.

Ernst stelde zich voor, en vertelde dat hij de ruimte bij impacthub rotterdam kwam bekijken om te kijken of de ruimte geschikt was voor een training van de medewerkers van een hospice, op boeddhistische grondslag.

Op het moment dat hij het Shambhala boeddhisme noemde was er sprake van een echte diepe verbinding tussen ons. Ik besefte dat dit een bijzondere ontmoeting was.

Dit was het begin van een stroom van gebeurtenissen waarbij ernst en ik elkaar in verschillende situaties ontmoeten, met als rode draad dat er altijd energie bleef stromen, en er zich na de ontmoeting van alles manifesteerde.

Na de uitnodiging van Ernst om iets te schrijven als gastbijdrage aan deze site voelde ik me vereerd. Ik had ook een gevoel van nietweten wat.

De mogelijkheid van de ontmoeting, dat is iets waar het om gaat, besefte ik na een eerste versie geschreven te hebben. Onze ontmoeting had een verborgen potentieel dat we samen gekoesterd hebben, en waaruit waardevolle manifestaties zijn voortgekomen.’