Ernst Kleisterlee

Over geboorte, ouderdom, ziekte en dood

Categorie: Training

Laatste informatie over leergangen 9 en 10

‘Leven met ouderdom, ziekte en dood.’

Vroeg of laat kom je in aanraking met vergankelijkheid. Je ziet geliefden ernstig ziek worden of sterven, of krijgt zelf je einde in zicht. Dan wil je delen met anderen, en leren wat je kunt doen en zijn. Die gelegenheid krijg je in de leergangen van hospice de liefde.

Leergang ‘9’ en ‘10’

We kijken tijdens de leergangen naar onze angst voor ouderdom, ziekte en dood.
We ontdekken dat we alles ‘in huis’ hebben om daarmee vriendelijk en dapper om te gaan.
We laten ons er niet langer door uit het lood slaan. En we zien dat we die ervaring van nature willen delen met anderen. We doen vervolgens vaardigheden op om als vrijwilliger te kunnen gaan werken bij zieken thuis, in een palliatieve afdeling of hospice.
Leergang ‘9’ start op 29 november 2014, op 4 april 2015 start ‘10’.
De data vind je onderaan dit bericht. Voor beide leergangen zijn nog plaatsen beschikbaar.

Caspar_David_Friedrich_the shore

Ervaringsgericht werken

We werken in de leergangen met mindfulness en stilte. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ervaringen herinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’. We delen onze ervaringen in respect, en zetten onze dialogen daarover in het teken van ‘spreken en luisteren uit het hart’. Ook werken we met visualisaties, lichaamswerk en rollenspellen. We werken steeds met groepen tot ongeveer 12 mensen, en stellen de data van onze bijeenkomsten zoveel mogelijk in onderling overleg vast.

Data en prijzen

Voorlopige data voor 9: 29 november, 6 december, 20 december, 10 januari, 24 januari en 7 februari, alle dagen in Rotterdam, van 10-17 uur.
Voorlopige data voor 10: 4 april, 18 april, 2 mei, 23 mei, 13 juni, 27 juni, ook in Rotterdam, van 10-17 uur
Prijs: €295, inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Geld mag nooit een doorslaggevende reden zijn om niet aan onze leergang deel te nemen.
Meer informatie: www.ernstkleisterlee.nl
Je kunt je als belangstellende opgeven via: hospicedeliefde@gmail.com

Wat vorige deelnemers over onze leergang zeiden

• ‘Wat geweldig om eindelijk over gevoelens te kunnen praten, die ik zelfs met mijn eigen partner of familie niet deel’

• ‘Ik heb me er gelijkwaardig en gezien gevoeld’

• ‘Zoals we in de leergang met elkaar omgingen, zo wil ik ook met zieken en stervenden in het hospice omgaan’

• ‘Ik durf nu als vrijwilliger met veel meer vertrouwen de stap naar de palliatieve afdeling te zetten’.

• ‘Wat mooi dat vrijwilligers met ervaring zoveel inbreng in de leergang hebben’.

• ‘Ik ben er vriendelijker voor mezelf en voor anderen door geworden’.

Brandend hart

Kurukulla

In ons allemaal brandt het verlangen naar het open hart: de ervaring van intiem contact met alles dat leeft en ooit geleefd heeft. Wanneer we vanuit die ervaring leven, voelen we ons geïnspireerd: we ervaren gedragen te worden door een golf groter dan wijzelf. We zetten nieuwe dingen in de wereld, en verspreiden het licht van openheid en compassie om ons heen. Wanneer we niet kunnen leven vanuit die ervaring verliezen we onze energie, we lopen ‘door de stroop’, we komen niet meer tot nieuwe dingen: ons leven begint ons een last te worden…..We kunnen onszelf en elkaar helpen de weg (terug) te vinden naar dat open hart.

Data leergang 9 bekend

‘Leven met ouderdom, ziekte en dood.’

Vroeg of laat komen we in aanraking met onze vergankelijkheid. We zien geliefden ernstig ziek worden of sterven, of krijgen zelf ons einde in zicht. Dan willen we delen met anderen. Die gelegenheid bieden we in onze leergangen van hospice de liefde.

Op 29 november 2014 starten we met de nieuwe leergang ‘9’.

In de vorige 8 leergangen hebben we in totaal 100 mensen begeleid. Velen van hen kwamen naar onze leergang omdat ze vrijwillig stervensbegeleider wilden worden.  Steeds meer mensen komen (ook), omdat ze meer vertrouwdheid willen krijgen met de realiteit van ouderdom, ziekte en dood. Die van henzelf, en die van anderen.

De realiteit van ouderdom, ziekte en dood.

We werken in de leergangen veel met mindfulness en stilte. We besteden veel tijd aan persoonlijke ervaringen met en herinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’.  We delen onze ervaringen in respect, en zetten onze dialogen daarover in het teken van ‘spreken en luisteren uit het hart’. Ook werken we met visualisaties, lichaamswerk en rollenspellen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

We werken steeds met groepen van ongeveer 12 mensen, en stellen de data van onze bijeenkomsten zoveel mogelijk in onderling overleg vast. Voorlopige data: 29 november,  6 december, 20 december, 10 januari, 24 januari en 7 februari, alle dagen van 10-17 uur.  Prijs: €295, inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Geld mag nooit een doorslaggevende reden zijn om niet aan onze leergang deel te nemen.

We voeren kennismakingsgesprekken met belangstellenden op: zaterdag 1 november, maandag 10 november en zaterdag 15 november.

Je kunt je als belangstellende opgeven via: hospicedeliefde@gmail.com

klik hier voor meer informatie over de leergang

 

 

Leergang: leven met ouderdom, ziekte en dood

Op een dag werd ik ineens geconfronteerd met de realiteit van ouderdom, ziekte en dood. Ja, ik wist ook daarvoor al, dat alles wat leeft gaat sterven, maar nu drong het ineens door: ook ik ben stervende, het is alleen maar een kwestie van tijd, en als ik goed kijk, zie ik dat mijn hele leven heeft bestaan uit ontstaan en vergaan, en dat ik ook nu weer aan het uit elkaar vallen ben…

Natuurlijk, eerst deed ik alles om aan dat besef te ontkomen: ik dook onder in plannen, projecten en voorstellingen die me -voor kortere of langere tijd- konden betoveren. En dat was prachtig, want mede uit die waan is in mijn leven veel tot vorm gekomen.  Maar op een gegeven moment lukte het gewoon niet meer om voor onvergankelijk te verslijten wat voorbijgaat, of voor vermijdbaar te houden wat onontkoombaar blijkt…

Zowel uit mijn binnenwereld (dromen, gedachten, herinneringen) als uit de buitenwereld drong de werkelijkheid van radicale vergankelijkheid zich steeds onverhulder aan me op. Wat te doen met die onontkoombaarheid? ‘If you can’t beat them, join them’! En dat is een gouden keus gebleken…

Ik stapte op het ‘pad van vergankelijkheid’. Voetje voor voetje leerde ik zien dat de schoonheid van de bloem juist bestaat uit zijn vergankelijkheid, en dat het vuurwerk van het leven juist zo mooi is omdat het verrijst tegen de zwarte achtergrond van het niets, en daarnaar terugkeert. Dat pad is voor mij ook een pad van bevrijding geworden: ik hoef niet meer te dansen naar het pijpen van mijn doodsangst…Voor mij is dat pad steeds meer samengevallen met het pad van de boeddha, de man die de ervaring van vergankelijkheid centraal stelde, maar het pad van vergankelijkheid kun je op 1000 verschillende manieren lopen…

Mijn ervaringen heb ik verwerkt in een ‘leergang leven met ouderdom, ziekte en dood’. Die leergang hebben we de afgelopen vier jaar met 100 studenten gedeeld, en is mede ontwikkeld met psychologe en hoogleraar Dian Marie Hosking en psychologe en psychotherapeute Gerdy van Bellen. Daarbij heb ik van Dian Marie veel geleerd over durven werken met leegte en de ervaring van ‘inter connectedness’. Van Gerdy heb ik vooral haar heldere en niet oordelende bewustzijn leren waarderen, en het speelse element dat ze in alle leergangen wist te introduceren. Hen beiden ben ik zeer dankbaar voor de wijsheid (en de humor!) die ze met mij deelden. Over mijn inbreng in de leergang wil ik nog schrijven, dat deze sterk is beinvloed door het werk van psycholoog en leraar Dr. Han de Wit, vooral door zijn boeken ‘de verborgen bloei’ en ‘contemplatieve psychologie’. Ook voor zijn meditatiebegeleiding en coaching op het pad ben ik Han grote dank verschuldigd.

In onze leergang werken we veel met mindfulness en stilte. We besteden veel tijd aan ervaringen met en herinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’.  We delen onze ervaringen in respect, en zetten onze dialogen daarover in het teken van ‘spreken en luisteren uit het hart’. Ook werken we met visualisaties, lichaamswerk en rollenspellen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

De realiteit van ouderdom, ziekte en dood.

De realiteit van ouderdom, ziekte en dood.

 

© 2020 Ernst Kleisterlee

Theme by Anders NorenTop ↑