Ernst Kleisterlee

Over geboorte, ouderdom, ziekte en dood

Categorie: Op uitnodiging

Lezing ‘leven met sterven’, 11 oktober 2014

Samen met Jan Weeda en Lieve Janssens verzorg ik een middag ‘leven met sterven, doodgewoon’.

Plaats: de Cultuurboerderij in Westelbeers, zaterdag 11 oktober, vanaf 14.30 uur. Voor meer informatie:

klik hier

Je bent van harte welkom!

Van Joost Burger:

Joost is ICT deskundige met veel ervaring in complexe processen in de automatisering. Mede daardoor heeft hij steeds meer belangstelling gekregen voor de dialoog als gereedschap voor onderling begrip. Met zijn bedrijf ‘Ideekweker’ steunt hij mensen met levensvatbare ideeën over duurzaamheid in hun branche, klik hier. Samen met webmaster Marcel Berkien is hij klankbord voor deze site.

De mogelijkheden van een ontmoeting

joostburgerOngeveer een jaar geleden ontmoette ik Ernst Kleisterlee. Ik realiseer me nu dat in deze ontmoeting mogelijkheden verborgen zaten die zich ontvouwd hebben.

Ik was de dagen voor de ontmoeting me intensief aan het verdiepen in het Shambhala boeddhisme. Ik was aan het lunchen op impacthub rotterdam, toen Ernst aanbelde en ik ‘toevallig’ opendeed.

Ernst stelde zich voor, en vertelde dat hij de ruimte bij impacthub rotterdam kwam bekijken om te kijken of de ruimte geschikt was voor een training van de medewerkers van een hospice, op boeddhistische grondslag.

Op het moment dat hij het Shambhala boeddhisme noemde was er sprake van een echte diepe verbinding tussen ons. Ik besefte dat dit een bijzondere ontmoeting was.

Dit was het begin van een stroom van gebeurtenissen waarbij ernst en ik elkaar in verschillende situaties ontmoeten, met als rode draad dat er altijd energie bleef stromen, en er zich na de ontmoeting van alles manifesteerde.

Na de uitnodiging van Ernst om iets te schrijven als gastbijdrage aan deze site voelde ik me vereerd. Ik had ook een gevoel van nietweten wat.

De mogelijkheid van de ontmoeting, dat is iets waar het om gaat, besefte ik na een eerste versie geschreven te hebben. Onze ontmoeting had een verborgen potentieel dat we samen gekoesterd hebben, en waaruit waardevolle manifestaties zijn voortgekomen.’

Van Marcel Berkien:

marcelberkien2_100x100‘Voor een internet-verslingerde web developer is werken aan websites een soort onophoudelijk feest. Zo’n 8 jaar geleden is de samenwerking met Ernst begonnen tijdens een meditatieweekeind van Shambhala. Er was publicitaire aandacht nodig voor een op te richten hospice op boeddhistische grondslag – een website dus – zo geschiedde. De tijd heeft sindsdien natuurlijk niet stilgestaan en van lieverlee kwam bij Ernst de wens naar boven om op eigen initiatief en titel anderen te laten delen in mooie en minder mooie aspecten van het leven.

Met veel plezier heb ik daarom meegewerkt aan de inrichting van deze website, van waaruit Ernst zélf aan het woord is over ziekte, ouderdom, stervensproces en doodgaan, waarbij kunst en poëzie de natuurlijke tegenhangers zijn.  Onlosmakelijk verbonden met het leven, zoals hij het uitdrukt. Toch is deze website niet bedoeld als monoloog. Integendeel. De lezer wordt geprikkeld tot nadenken en wellicht tot reageren.

Ik onderschrijf dat doel van harte en heb in de samenwerking de vele facetten van Ernst ontdekt: overleggen, debatteren, filosoferen, lachen, delen, stormen doorstaan en in ‘t algemeen de diepte in. Het zijn geen loze woorden, maar in de bijna 8 jaar samenwerking met Ernst onderstrepen deze kernwoorden de algemene gang van zaken en is een oprechte vriendschap ontstaan.’

 

© 2020 Ernst Kleisterlee

Theme by Anders NorenTop ↑