Ernst Kleisterlee

Over geboorte, ouderdom, ziekte en dood

Categorie: Algemeen (pagina 1 van 2)

Rumi

‘By day I praised you
and never knew it.
By night I stayed with you
and never knew it.

goddess of dance

 

 

 

 

I always thought that
I was me–but no,
I was you
and never knew it.’

Rumi, translated by Shahram Shiva

Zen hospice St. Francisco, USA

Voorbeeld hospice in de USA: klik hier

‘Het pad’ als veranderende werkelijkheidsbeleving

Veranderen

De werkelijkheid waarin wij leven verandert voordurend, dat is een open deur.
‘Alles verandert, niets staat stil’: de oude Grieken schreven er al over.
Maar ook de manier waarop wij onze werkelijkheid beleven verandert steeds.
Onze gedachten en emoties spelen in die beleving van de werkelijkheid een belangrijke rol.
Wat we gisteren nog voor begerenswaardig hielden, komt ons vandaag als saai of achterhaald voor, en zaken die we vroeger voor waar hielden doen we nu hoofdschuddend af.
Onze werkelijkheidsbeleving verandert dus door externe en interne factoren.

Levensfasen

Je kunt onze beleving van de werkelijkheid zien veranderen naar de levensfase waarin we verkeren. Van de werkelijkheidsbeleving die we er in onze jeugd op na hielden, is na een aantal jaren niet veel meer over: de meesten van ons zien geen kabouters of feeën meer, ook Sinterklaas bleek niet te bestaan, en onze ouders waren niet echt die reuzen die ons voor ieder onheil konden behoeden. En de manier waarop we als adolescent, jong volwassene en zo verder onze werkelijkheid beleefden: wanneer we er eenmaal op terug kunnen kijken komen veel van onze gedachten en gevoelens ons wel bekend, maar niet meer erg passend of logisch voor. Niet alleen de dingen veranderen dus, maar ook hoe wij ze waarnemen.

Zelfsturing van onze werkelijkheidsbeleving

Kunnen wij de manier waarop wij onze werkelijkheid beleven zelf beïnvloeden?
De psychologie suggereert ons dat dit kan. Wanneer een angstige of overbezorgde levenshouding ons evenwicht bedreigt, of juist wanneer een overmaat aan energie ons tot een last voor onze omgeving maakt: dan zoeken we naar handelswijzen of zelfs behandelingen (‘therapieën’) die ons helpen rustiger en evenwichtiger mensen te worden. We kunnen er dus voor kiezen onze beleving van de werkelijkheid gericht en doelbewust te beïnvloeden.

Sturen waarheen?

Maar ‘beinvloeden’ of zelfs ‘sturen’: welke kant dan op, en hoe?
Laten we er voor het gemak van uitgaan, dat onze werkelijkheidsbeleving zich, van dag tot dag en uur tot uur, heen en weer beweegt op de denkbeeldige as tussen twee polen: die van de ervaring van heelheid, en die van de ervaring van gebrokenheid. In het ene uiterste doet de werkelijkheid zich aan ons voor als ‘pure verbinding’, met de daarbij horende ervaring van grote vreugde. In het andere uiterste ervaren we de werkelijkheid als een bron van nooit aflatend lijden…En (gelukkig?) verkeren we over het algemeen ergens in het midden tussen deze twee polen. Mij lijkt, dat we onze werkelijkheidsbeleving willen sturen naar de ervaring van ‘heelheid’.

androgino-aurora-consurgens-libro-del-s-xv

Twee wegen

Als we streven naar de ervaring van heelheid, dan dienen zich twee wegen aan.
Ik noem de ene ‘het materiële pad’, en de andere ‘het spirituele pad’ Het pad dat we in ons leven feitelijk bewandelen heeft altijd iets van beide…

Het materiële pad gaat ervan uit, dat we onszelf en onze buitenwereld zodanig kunnen ‘bewerken’, dat er een situatie van continue behoeftebevrediging ontstaat. Als we maar voldoende kennis en sociale vaardigheden opdoen, kunnen we met de mensen en dingen om ons heen in een verhouding leven, die ons alles brengt wat we nodig hebben. We leren dan te verkrijgen wat we menen nodig te hebben, en te vermijden wat ons niet goed uit lijkt te komen. Sleutelwoorden hier zij kennis, vaardigheden, succes, beheersing, macht.
Het spirituele pad gaat ervan uit, dat wij onszelf en de wereld nooit voldoende kunnen kennen en beheersen om succesvolle manipulatie van beide te realiseren: wij zijn onszelf ten diepste vreemd, en de wereld blijft ons met het onverwachte verrassen: op die ‘cakewalk’ is geen stabiliteit te grondvesten. Het spirituele pad gaat uit van de constatering, dat de ervaring van ‘heelheid’ zich onder zowel gunstige als ongunstige materiële omstandigheden kan voordoen.
Het gaat ervan uit, dat we kunnen leren om zowel voor- als tegenspoed in ons leven ‘als sieraden te dragen’, om een Tibetaanse meditatiemeester te citeren. Sleutelwoorden hier zijn overgave, inzicht, geduld, zachtmoedigheid en levensmoed.

De spirituele weg

We zijn in het westen sinds de Renaissance erg op het materiële pad gaan mikken. Dat heeft ons enorm veel voordeel gebracht. Maar we komen er nu zo langzamerhand achter, dat een te grote nadruk daarop leidt tot geweld ten opzichte van het milieu en tot verwaarlozing van de menselijke behoefte aan de ervaring van verbondenheid en geestelijke groei.
Het materiële pad lijkt ten diepste gefundeerd op de diepe ervaring van gebrokenheid die het juist probeert op te lossen!
Het spirituele pad wijst ons de ‘innerlijke weg’: werken met onze beleving van de werkelijkheid, dus met onze geest. Hoe kunnen we onze geest beïnvloeden in de richting van grotere helderheid en compassie: dat is dan de centrale vraag.
Daarover in een volgende blog meer.

EK, oktober 2014

Geraadpleegde literatuur:

‘Contemplatieve psychologie’, door dr. H.F. de Wit, Agora/Pelckmans, 2000
‘De verborgen bloei’, door dr. H.F. de Wit, Kok Agora, 1999

We are really stardust

space

 

 

 

 

De materie waaruit ons lichaam bestaat is geboren in een botsing van sterren.

Dat is althans het beeld dat we ons nu van ons ontstaan vormen.

Een korte video maakt dit duidelijk:

video bekijken

Maar hoe kan het kleinere ooit het grotere bevatten?

Brandend hart

Kurukulla

In ons allemaal brandt het verlangen naar het open hart: de ervaring van intiem contact met alles dat leeft en ooit geleefd heeft. Wanneer we vanuit die ervaring leven, voelen we ons geïnspireerd: we ervaren gedragen te worden door een golf groter dan wijzelf. We zetten nieuwe dingen in de wereld, en verspreiden het licht van openheid en compassie om ons heen. Wanneer we niet kunnen leven vanuit die ervaring verliezen we onze energie, we lopen ‘door de stroop’, we komen niet meer tot nieuwe dingen: ons leven begint ons een last te worden…..We kunnen onszelf en elkaar helpen de weg (terug) te vinden naar dat open hart.

Selene

Selenede droom van dualiteit

De maangodin Selene met Endymion, de man waarop ze verliefd werd. Iedere nacht stapt zij uit haar maanwagen, om hem in zijn slaap een kus te brengen en hem dan weer in zijn vergetelheid achter te laten. Een beeld van onvervulde sexualiteit? Of misschien van leven en dood? Ik weet het niet…weet jij het?

Data leergang 9 bekend

‘Leven met ouderdom, ziekte en dood.’

Vroeg of laat komen we in aanraking met onze vergankelijkheid. We zien geliefden ernstig ziek worden of sterven, of krijgen zelf ons einde in zicht. Dan willen we delen met anderen. Die gelegenheid bieden we in onze leergangen van hospice de liefde.

Op 29 november 2014 starten we met de nieuwe leergang ‘9’.

In de vorige 8 leergangen hebben we in totaal 100 mensen begeleid. Velen van hen kwamen naar onze leergang omdat ze vrijwillig stervensbegeleider wilden worden.  Steeds meer mensen komen (ook), omdat ze meer vertrouwdheid willen krijgen met de realiteit van ouderdom, ziekte en dood. Die van henzelf, en die van anderen.

De realiteit van ouderdom, ziekte en dood.

We werken in de leergangen veel met mindfulness en stilte. We besteden veel tijd aan persoonlijke ervaringen met en herinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’.  We delen onze ervaringen in respect, en zetten onze dialogen daarover in het teken van ‘spreken en luisteren uit het hart’. Ook werken we met visualisaties, lichaamswerk en rollenspellen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

We werken steeds met groepen van ongeveer 12 mensen, en stellen de data van onze bijeenkomsten zoveel mogelijk in onderling overleg vast. Voorlopige data: 29 november,  6 december, 20 december, 10 januari, 24 januari en 7 februari, alle dagen van 10-17 uur.  Prijs: €295, inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Geld mag nooit een doorslaggevende reden zijn om niet aan onze leergang deel te nemen.

We voeren kennismakingsgesprekken met belangstellenden op: zaterdag 1 november, maandag 10 november en zaterdag 15 november.

Je kunt je als belangstellende opgeven via: hospicedeliefde@gmail.com

klik hier voor meer informatie over de leergang

 

 

Allen Ginsberg, father death blues video

Father death blues video: Allen Ginsberg deed alles wat ons in de jaren zestig en zeventig als authentiek en bevrijdend voorkwam. Hij experimenteerde met zijn bewustzijnsbeleving door het gebruik van drank, drugs, sex en taal. Op latere leeftijd raakte hij bevriend met de Tibetaanse meditatiemeester en leraar Chogyam Trungpa, en werd hij boeddhist. Onderstaand gezongen gedicht stamt uit die tijd.

Yoshitoshi

Op de grens van het oude en nieuwe werkte in de 19e eeuw de Japanse tekenaar en drukker Yoshitoshi. Zijn dieren, mannen en vrouwen zijn bijna tastbaar ‘echt’. Toch geven zij -als je goed kijkt- de werkelijkheid weer, zoals die niet echt kan bestaan. In zijn werk zien we vooral onze eigen verlangens, en onze eigen angsten terug!

yoshitoshi moon

korte beschrijving van werk en leven

fotogallerij

Buddha in hell

De hel kan nooit ‘daar’ of ‘later’ zijn, maar is -wanneer we hem ervaren- juist verstikkend hier en nu. Die hel bereiden we elkaar, door elkaar bang te maken, soms met verschrikkelijke middelen. Als de boeddha ergens nodig is: dan is het in de hel. Hier een link naar iemand die als boeddha de hel van een Amerikaanse gevangenis binnengaat en daar verzachting brengt.

Klik hier voor de documentaire

mahakala-mask

Oudere berichten

© 2020 Ernst Kleisterlee

Theme by Anders NorenTop ↑