Hier vind je verwijzingen naar andere sites, die ik mooi of interessant vind. Plaatsing van een link betekent niet, dat ik het met de inhoud of vormgeving ervan eens ben.

De links openen allemaal in een nieuw browservenster.

Annelies van Heijst, schrijfster van ‘Menslievende zorg’

Welmoed Vlieger, filosofe en Eckhart-kenner

Joost Burger, klankbord bij verandering